​Bent u het niet met ons eens? Of hebt u een klacht? Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo goed mogelijk helpen.

Klachten
Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst dient schriftelijk te worden voorgelegd aan uw verzekeringsagent of rechtstreeks aan de Hageluniedesk, (Dellaertweg 1, 2316 WZ Leiden), Postbus 109, 2300 AK Leiden, Nederland. Per mail: hageluniedesk@hagelunie.nl

Geschillen
Indien u geen gebruik wilt of kunt maken van de genoemde mogelijkheden tot klachtenbehandeling of indien u het onderzoek of de uitkomst van het onderzoek naar uw klacht onbevredigend vindt, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.