Controle en onderhoud assimilatiebelichting

Op een aantal glastuinbouwbedrijven is nog steeds assimilatiebelichting met kunststof behuizing aanwezig. Dit geeft een verhoogd brandrisico. Hagelunie adviseert daarom om kunststof armaturen te vervangen door exemplaren van metaal. Als dit (nog) geen optie is, is controle van assimilatiebelichting noodzakelijk.

Meer aandacht voor onderhoud
Periodiek onderhoud aan uw assimilatiebelichting beperkt in alle gevallen het brandrisico en zorgt dat de lichtopbrengst op peil blijft. Welk onderhoud noodzakelijk is, blijkt ná een controlemeting. Het is belangrijk dat deze meting volgens bepaalde richtlijnen wordt uitgevoerd. De basis voor deze controlemeting staat in de brochure ‘ Controle en onderhoud van assimilatiebelichting ’.

Controlemeting
Bij een controlemeting gaat men uit van grenswaarden. De grenswaarden voor kunststof armaturen staan op uw polis vermeld. Voor overige armaturen kunt u deze terugvinden in de brochure ‘Controle en onderhoud van assimilatiebelichting’ .

Meer informatie
Wilt u meer weten over de controlemeting van uw belichtingsinstallatie. Vraag uw verzekeringsadviseur om meer informatie en tips.