Keuring watersilo

Het risico op schade door het openbarsten of overlopen van watersilo's van stalen golfplaten, zoals gebruikt in de glastuinbouw, wordt steeds groter. Vooral de gevolgschade is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dit komt doordat de inrichting van bedrijven complexer is geworden en de belangen zijn toegenomen. Hagelunie geeft u graag enkele adviezen om schade aan of schade door uw watersilo te voorkomen.

Inspectie
Het is belangrijk dat u uw watersilo die zeven jaar of ouder is vanaf het zevende jaar elke twee jaar laat inspecteren en de aanbevelingen opvolgt. Deze inspectie kan worden uitgevoerd door bedrijven die de wijze van inspecteren en rapporteren hebben afgestemd met Hagelunie.

Cogas Tech
Telefoon: (+31) 527 697451

Cogas Zuid
Telefoon: (+31) 493 67 10 10

Haket
Telefoon: (+31) 174 51 34 37

De Hoog Techniek B.V.
Telefoon: (+31) 174 24 37 84

Horticoop
Telefoon: (+31) 174 53 03 18

Hyente Watertechniek
Telefoon: (+31) 6 22 49 68 61 

U kunt terecht bij:

Kroonkikker
Telefoon: (+31) 6 48 07 46 37

Maïs Automatisering N.V.
Telefoon: (+32) 15 31 49 41

Royal Brinkman
Telefoon: (+31) 174 44 62 29.

Seahorse Diving
Telefoon: (+31) 6 14 46 18 26  

Spranco-Matic
Telefoon: (+32) 33 14 73 48

Joh. Vos Capelle BV
Telefoon: (+31) 416 31 13 26

Wamotech
Telefoon: (+31) 15 26 17 855

Visser van Oosten
Telefoon: (+31) 6 54 90 02 76

Vraag uw verzekeringsadviseur om meer informatie en tips!​​